Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNGBỆNH VIỆN TÂM THẦN

THÔNG BÁO

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng thông báo  nội dung tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau:
  1. Điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển:
Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  1. Số lượng, chức danh cần tuyển:
+ 15 bác sỹ;+ 35 điều dưỡng, trong đó 01 đại học, 05 cao đẳng,  29 trung học;+ 01 đại học dược;+ 01 đại học y tế công cộng;+ 02 trung học xét nghiệm (hoặc trung cấp y có chứng chỉ xét nghiệm)+ 02 đại học công nghệ thông tin hoặc đại học tin học;+ 01 đại học kế toán;+ 01 đại học quản trị tài chính kế toán.
  1. Hồ sơ dự tuyển:
Hồ sơ của người dự tuyển đựng trong túi hồ sơ (Theo mẫu) gồm:3.1 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu)3.2- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển3.2- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.3.3- Bản sao Chứng minh thư nhân dân có công chứng.3.4- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.3.5- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe.3.6- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực.3.7- Hai ảnh mầu 4x6, 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người dự tuyển.Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/10/2015 đến hết ngày 02/11/2015.     (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện, không xét tuyển những hồ sơ thiếu một trong các nội dung trên, hồ sơ không trúng tuyển sẽ không trả lại)        
  1. Hình thức và nội dung xét tuyển viên chức:
4.1- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.4.2- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:- Thực hành: đối với vị trí tuyển có liên quan đến nghiệp vụ y tế.- Phỏng vấn: đối với vị trí còn lại
  1. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch:
Thời gian kiểm tra, sát hạch: ngày 18,19/11/2015Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, Cụm II, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. Hải Phòng, ngày  05   tháng 10 năm 2015                                                                                                             GIÁM ĐỐC                                                                                                                (Đã ký)                                                                                              Đoàn Hồng Quang 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập