Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Danh sách người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2015
  SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
  BỆNH VIỆN TÂM THẦN
DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015 
Stt    Họ và tênNgày, tháng, năm sinhQuê quánĐơn vị làm việcVăn hóaTrình độ chuyên môn
1Đoàn Văn Hải24/02/1979Hải PhòngBVTTHP12/12Bác sỹ
2Nguyễn Thị Thu Huyền12/09/1979Hải PhòngBVTTHP12/12Bác sỹ
3Phạm Thị Hương Giang18/12/1991Thái BìnhBVTTHP12/12Bác sỹ
4Vũ Thị Ngân30/03/1991Thanh HóaBVTTHP12/12Bác sỹ
5Lê Thị Thanh Tú07/11/1990Hải phòngBVTTHP12/12Đại học kế toán
6Trần Viết Quân05/10/1983Hải phòngBVTTHP12/12Đại học Quản trị tài chính kế toán
7Bùi Đình Phong01/09/1990Hải phòngBVTTHP12/12Đại học công nghệ thông tin
8Vũ Thị Huyền Trang09/05/1987Hải PhòngBVTTHP12/12Đại học Tin học
9Bùi Thị Thúy Giang19/08/1991Nam ĐịnhBVTTHP12/12Đại học y tế công cộng
10Đoàn Hồng Quảng04/09/1992Hải PhòngBVTTHP12/12Đại học Dược
11Lê Thị Thùy12/08/1988Thanh HóaBVTTHP12/12Trung học xét nghiệm
12Phạm Quang Chiến24/12/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học y có chứng chỉ xét nghiệm
13Đỗ Thị Định05/04/1979Thái BìnhBVTTHP12/12Đại học điều dưỡng
14Nguyễn Thị Hồng Nhung26/05/1993Hải Phòng12/12Trung học điều dưỡng
15Lê Ngọc Hân13/09/1992Hải PhòngBVTTHPCao đẳng điều dưỡng
16Lê Thị Thương02/09/1993Thanh Hóa12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
17Lăng Liên Việt23/11/1991Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
18Phạm Thị Hồng Vân07/01/1988Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
19Nguyễn Thị Hồng Thắm20/12/1993Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
20Đào Văn Chắc17/09/1993Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng (Y sỹ chuyển đổi)
21Trần Thị Việt Chinh01/12/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
22Vũ Kim Dung19/12/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
23Ngô Thế Duy19/01/1988Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng (Y sỹ chuyển đổi)
24Bùi Đức Thịnh11/08/1991Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
25Bùi Thị Hảo 04/10/1984Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
26Phạm Thị Hoa16/03/1992Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng (Y sỹ chuyển đổi)
27Phạm Minh Hoàng22/03/1993Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
28Trần Thị Thanh23/12/1992Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
29Nguyễn Công Hữu18/02/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng (Y sỹ chuyển đổi)
30Trần Viết Trường15/12/1991Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
31Lê Thị Thanh Mai16/12/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
32Chu Thị Tuyết26/28/1987Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
33Nguyễn Thị Hải Yến28/10/1985Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
34Đặng Thị Phương Nhã07/06/1993Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
35Trần Thúy Phượng20/10/1992Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
36Bùi Đức Nhất09/09/1993Hải PhòngBVTTHP12/12Cao đẳng điều dưỡng
37Đỗ Thị Tú Anh23/04/1991Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
38Nguyễn Thị Ngân03/07/1993Hải PhòngBVTTHP12/12Cao đẳng điều dưỡng
39Trần Trung Đức27/02/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng (Y sỹ chuyển đổi)
40Phạm Thanh Loan17/12/1991Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
41Ngô Thị Hương28/05/1992Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng (Y sỹ chuyển đổi)
42Nguyễn Minh Thu16/08/1989Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
43Nguyễn Thị Phương22/02/1994Hải DươngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
44Mai Hồng Nhung11/03/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
45Vũ Văn Thương15/02/1992Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng  (Y sỹ chuyển đổi)
46Đào Thị Huyền Trang08/6/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
47Bùi Thị Kim Vân22/4/1994Hải PhòngBVTTHP12/12Trung học điều dưỡng
48Trần Thị Ngọc Bích09/09/1993Nam HàBVTTHP12/12Cao đẳng điều dưỡng
49Bùi Thị Hạnh10/12/1993Hải PhòngBVTTHP12/12Cao đẳng điều dưỡng
                                                                   Hải phòng, ngày   12 tháng 11 năm 2015
                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                                                                       (Đã ký)
                                                                      Đoàn Hồng Quang
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập