Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Thông báo nội dung ôn tập, thời gian địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch, xét tuyển viên chức năm 2015
 
    SỞ Y TẾ HẢI PHÒNGBỆNH VIỆN TÂM THẦN Số: 337/TB-BVTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc Hải Phòng, ngày   05 tháng 11 năm 2015
 

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập, thời gian địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch

Xét tuyển viên chức năm 2015

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng thông báo nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn, thực hành đối với các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2015, như sau:

1. Nội dung ôn tập:

     Thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2015 tại bệnh viện Tâm thần Hải Phòng tự ôn tập theo các nội dung cho từng vị trí xét tuyển cụ thể như sau:2. Vị trí bác sỹ:- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nắm được định hướng phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành tâm thần; Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật khám chữa bệnh, Luật bảo hiểm y tế…- Chẩn đoán, xử trí, theo dõi, cấp cứu và dự phòng các bệnh nội khoa thông thường, chú ý các bệnh chuyên khoa tâm thần;3. Vị trí điều dưỡng (Đại học, cao đẳng, trung cấp)- Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa trong chuyên ngành tâm thần và quy trình chăm sóc người bệnh toàn diện.- Quy chế sử dụng thuốc hợp lý an toàn.- Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các chế độ chính sách của Nhà nước và của ngành Y tế đối với đối tượng phục vụ.- Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên4. Vị trí Đại học dược:- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;- Lập kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao;- Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc; giám sát kê đơn và sử dụng thuốc, đánh giá việc sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh, lưu ý những loại thuốc chuyên khoa tâm thần;5. Vị trí Đại học Y tế công cộng:- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phương hướng phát triển của chuyên ngành y tế công cộng ở Việt Nam;- Có kỹ năng xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;- Có kỹ năng lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng;- Theo dõi, phân tích và chẩn đoán sức khỏe cộng đồng- Thực hiện việc thống kê, báo cáo tiến trình thực hiện kế hoạch và những vấn đề nảy sinh;- Tham gia đề xuất biện pháp để duy trì và mở rộng các kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng.- Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học;6. Vị trí trung học xét nghiệm:- Có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản theo chuyên ngành xét nghiệm;- Có khả năng độc lập, chủ động thực hiện một số quy trình kỹ thuật thông thường liên quan tới chuyên ngành xét nghiệm;- Có khả năng sử dụng được một số trang thiết bị kỹ thuật của chuyên ngành xét nghiệm;7. Vị trí đại học công nghệ thông tin hoặc đại học tin học:- Hiểu biết cơ bản về máy vi tính- Quản trị mạng- Phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống8. Vị trí đại học kế toán và vị trí đại học quản trị tài chính kế toán:- Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc quản lý hành chính, cải cách hành chính và phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; công tác tổ chức bộ máy của đơn vị và các quy định của pháp luật về kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế toán ở đơn vị;- Hiểu rõ và tuân thủ Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật khác về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê và thông tin kinh tế có liên quan; Hiểu biết về Luật Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Luật khám chữa bệnh….- Nắm được các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán; các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước, kế toán hành chính sự nghiệp.9. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:          Thời gian kiểm tra, sát hạch: 01 ngày, vào hồi 7h00’ 27/11/2015.Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Hội trường Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, Cụm II, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Hồng Quang

Thông tin mới nhất
Đăng nhập