Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Khoa cận lâm sàng

I. Nhân sự
- Trưởng khoa: Đỗ Thị Kiều Lan
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I
- Cơ cấu nhân lực: 21 người
+ Bác sĩ: 3 người
+ Thạc sĩ: 1 người
+ Cử nhân: 3 người
+ Điều dưỡng + Kỹ thuật viên: 14 người
II. NHIỆM VỤ
Nhiệm vụ Chẩn đoán hình ảnh:
Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh;
Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa;
Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm … và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sỹ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian;
Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng ngày trong khoa theo quy định
Có trách nhiệm phối hợp với các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo đúng quy định.
Nhiệm vụ Thăm dò chức năng:
Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa thăm dò chức năng, quy chế công tác khoa xét nghiệm, quy chế công tác khoa ngoại và tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.
Kiểm tra sát sao việc thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện về thăm dò chức năng, duyệt các kết quả thăm dò chức năng, trực tiếp kiểm tra lại những trường hợp còn nghi ngờ.
Có trách nhiệm phối hợp với các trưởng khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo quy định.
Đảm bảo vệ sinh vô khuẩn theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.
Nhiệm vụ xét nghiệm:
Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.
Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.
Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.
Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.
Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.
Ký phiếu lĩnh hóa chất, sinh phẩm dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.
Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập