Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Khoa phục hồi chức năng và bán cấp nam
I: NHÂN SỰ:
– Trưởng khoa: Đào Ngọc Minh
– Học hàm: Bác sĩ chuyên khoa II
– Cơ cấu nhân lực:
+ Bác sĩ : 03
+ Điều dưỡng: 17 điều dưỡng (4 cử nhân diều dưỡng)
II: CHỨC NĂNG
Là khoa điều trị nội trú và phục hồi chức năng cho bệnh nhân
III: NHIỆM VỤ
– Quản lý khám chữa bệnh 35 giường bệnh nội trú
– Phục hồi chức năng bệnh nhân của khoa và toàn bệnh viện
– Quản lý phòng cấp cứu trung tâm .

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập