Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Khoa tâm thần trẻ em và người già
I. Nhân sự:
- Trưởng khoa:
+ Họ và tên: Đào Thị Thanh Mai
+ Học hàm, học vị: Bác sỹ chuyên khoa II
- Cơ cấu nhân lực: 10
+ Bác sỹ: 02
+ Điều dưỡng: 08(03ĐH, 02CĐ, 03TH)
II. Chức năng
+ Tiếp nhận, khám chữa bệnh cho các đối tượng bệnh nhân tâm thần Nhi và người già
III. Nhiệm vụ
+ Khám, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần nhi và người già điều trị nội trí tại khoa.
+ Nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ công tác khám chữa bệnh.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo chỉ đạo của ban giám đốc.

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập