Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hải Phòng
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp

  Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:  - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng  - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện  - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

 • Phòng chỉ đạo tuyến

  Chức năng - Quản lý, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tâm thần tâm thần phân liệt và động kinh ngoại trú toàn thành phố. - Thực hiện công tác đào tạo liên tục cho cán bộ viên chức bệnh viện và mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng. - Làm chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng.

 • Phòng điều dưỡng

  Phòng điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

 • Phòng hành chính quản trị

  Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

 • Phòng Vật tư thiết bị y tế và Công nghệ thông tin.

  Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện, chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác quản lí và phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện.

 • Phòng tài chính kế toán

  CHỨC NĂNG: Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

 • Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Công Tác Xã Hội Việt Nam Năm 2023

  Hòa chung trong không khí trọng đại của những ngày lễ tháng 3, ngày 24 tháng 3 năm 2023, Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng  tổ chức họp mặt  kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3, với chủ đề “ Công tác xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, sáng tạo tạo và phát triển”,  nhằm tôn vinh các giá trị cao quý của những người hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội, ghi nhận những đóng góp và  khẳng định vị thế, vai trò của ngành công tác xã hội trong sự phát triển chung của đất nước. “ Nghề Công tác xã hội” một nghề cao quý trong những nghề cao quý.

 • Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và Công tác xã hội

  Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện: 1.1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt; 1.2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng; 1.3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục; 1.4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh; 1.5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện; 1.6.Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện,

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
 • Website: benhvientamthanhaiphong.vn
 •  Địa chỉ: Cụm 2 Đông Khê, Ngô Quyền , Thành phố Hải Phòng 
 •  Email: benhvientamthanhaiphong@gmail.com
 • ĐT: 0225.372.2763