Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Bảng tổng hợp kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
  • Website: benhvientamthanhaiphong.vn
  •  Địa chỉ: Cụm 2 Đông Khê, Ngô Quyền , Thành phố Hải Phòng 
  •  Email: benhvientamthanhaiphong@gmail.com
  • ĐT: 0225.372.2763