No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 31, từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tới ngày 1 tháng 8 năm 2021
Từ ngày 19/07/2021 tới ngày 25/07/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 26/07/2021
Thứ ba
Ngày 27/07/2021
Thứ tư
Ngày 28/07/2021
Thứ năm
Ngày 29/07/2021
Thứ sáu
Ngày 30/07/2021
Thứ bảy
Ngày 31/07/2021
Chủ nhật
Ngày 01/08/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập